Museet for Søfart / Maritime Museum of Denmark

September 05, 2019
Opdriftssikring af konstruktion / Safety against uplift of the structure