Vad gör dina barn stolta?

February 06, 2019
Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Det är en unik position i vår bransch.
Många av våra medarbetare uttrycker hur viktigt det är för dem att känna stolthet i sitt arbete och inte minst att framtida generationer kan känna stolthet över det de gör. Hur skulle ett samtal mellan några av våra medarbetares barn kunna låta?
Add a comment...
Post as (log out)