Rehub - markedsplass for ombrukbare bygningsmaterialer

April 27, 2021
Ombruk av bygningsmaterialer gir mindre avfall, lavere utslipp og gjør byggenæringen mer bærekraftig. Nå får byggebransjen en åpen markedsplass for kjøp og salg av ombrukbare bygningsmaterialer. Den digitale plattformen Rehub løser barrierene for ombruk og bidrar til grønn omstilling i næringslivet.